077-33333670-3 info@araxargham.com

علل استفاده از ترانس ايزوله در يوپی‌اس‌های Double Conversion

در این نوشتار سعی شده است تا علل استفاده از ترانس ايزوله در يوپی‌اس‌های سری Double Conversion فاراتل توضيح داده شود، معايب و محاسن استفاده از آن‌ها بيان گردد و همچنين به برخی از سوالات متداول كه ممكن است در اين زمينه وجود داشته باشد پاسخ داده شود. در ادامه برای بررسی عمکلرد اصلی ترانس ایزوله که کاهش نویز می‌باشد، در ابتدا مفاهیم نویز را مورد بررسی قرار داده و سپس نقش ترانس را در این زمینه مطالعه خواهیم نمود. پس از آن به محاسن و معایب ترانس‌های ایزوله پرداخته شده است.


فهرست مطالب:

  1. نویز چیست؟
  2. راهکارهای فاراتل برای حذف نویزهای مد مشترک چیست؟
  3. ترانس ایزوله دارای چه مشخصاتی است؟ در كجا قرار می‌گیرد؟
  4. ترانس ایزوله چگونه می‌تواند نویزهای مود مشترک را كاهش دهد؟
  5. آیا زمین كردن ثانویه ترانس می‌تواند اشكالی در سیستم سیم كشی مصرف كننده ایجاد نماید؟
  6. آیا می‌توان ثانویه ترانس ایزوله را زمین قرار نداد؟ در این صورت آیا اشكالی بوجود می‌آید؟
  7. آیا استفاده از ترانس ایزوله اجباری است؟
  8. محاسن و معایب استفاده از ترانس ایزوله چیست؟
  9. ترانس ایزوله در چه مواردی باید پیشنهاد شود؟

دانلود فایل PDF

منبع