خط مشی شرکت

شرکت آراکس ارقام برای انجام ماموریت خود ارائه خدمات تأمین، تجهیز و پشتیبانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کلیه ماشین‌های اداری و UPSها از سال 1379 تاکنون برای انجام ایمن تحول دیجیتال در کسب و کارها و با حفظ تداوم کسب و کار، نسبت به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات براساس استاندارد ISO/IEC 27001:2013 و الزامات مرکز عملیات راهبردی افتا ریاست جمهوری، اقدام نموده است. در این راستا، اهداف سیستم مدیریت امنیت اطلاعات براساس استراتژی های کلان شرکت به شرح زیر تعیین گردیده است: افزایش رضایت مندی مشتریان و تامین نیازها و انتظارات ذینفعان از طریق تحقق الزامات آنان در حوزه امنیت اطلاعات حفظ محرمانگی، صحت، یکپارچگی و دسترس پذیری سرمایه‌های اطلاعاتی شرکت ایجاد مکانیزمی سیستماتیک و کارآمد با هدف مدیریت طرح‌های تداوم کسب و کار در فضای فناوری اطلاعات آراکس ارقام با توجه به مسئولیت خطیر خود در راستای تحقق اهداف مذکور نسبت به استقرار، پایش و بازنگری سالیانه و بهبود مستمر این سیستم، خود را متعهد دانسته و از کلیه مدیران و کارکنان انتظار دارم که با همکاری، همدلی و همفکری صمیمانه، تلاش مجدانه خود را در نیل به اهداف این خط مشی، حفظ و تداوم آن به کار گیرند.

پذیرای صدای گرم شما هستیم. برای ارتباط و مشاوره، با ما در تماس باشید:

077 33333670